Komplex čtyř rezidenčních vila-domů (A, B, C a D) vyrůstá na pozemku situovaném na jih od Cukerní ulice. Domy jsou u kolmice na přístupovou komunikaci navrženy "cik cak" za sebou jako části zipu a propojeny středovou chodbou, ze které vedou při okraji domů přístupy ke schodištím. Celý komplex má jedno společné podzemní podlaží s podzemními garážemi a se vjezdem od Cukerní ulice

Všechny domy jsou řešeny jako čtyřpo-dlažní stavby se dvěma a někde ze severní strany i se třemi podlažími ukrytými pod šikmými střechami. Zvláštností domů je jejich šikmé ustoupení od střech k přízemí, které spolu s nepravidelným umístěním a tvarem oken, rovnými i šikmými balkony, arkýři či vikýři, barevností či obložením fasád kamenivem dává vzpomenout na dům světoznámého rakouského architekta Hundertwassera ve Vídni.1234567

Aktuálně

Býkev
19.10.2015

Výstavba 3 ks dvojdomů v obci Býkev u Mělníka.


Pokračovat ve čtení