ENERGETICKÝ AUDIT

Energetický audit je soubor činností, jehož výsledkem je dokument obsahující návrh doporučení pro snížení nákladů na energie ve vymezeném energetickém hospodářství v aktuálním čase.

Energetický audit lze zpracovat pro budovy nebo energetické hospodářství. Rozsah energetického auditu je stanoven prováděcím předpisem zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií, dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.

 

OBSAHUJE    
- Identifikační údaje - Ekonomické vyhodnocení  
- Popis výchozího stavu - Vyhodnocení z hlediska dopadu na životní prostředí  
- Zhodnocení výchozího stavu    
- Návrh opatření ke snížení spotřeby NENÍ MOŽNÉ ČERPAT DOTACE  

 

ENERGETICKÝ MANAGENT   systém řízení a optimalizace energetických potřeb

Energetický management je komplexní a systémové řešení nakládání s energií. V praxi to znamená zavedení souboru pravidel, činností a opatření, které vede k hospodárnému nakládání s energií a tedy i k finanční úspoře.

Řídí se podle normy ČSN EN ISO 50001. Je založen na principu neustálého zlepšování, což lze vystihnout hesly: Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej.

ENERGETICKÁ POLITIKA & AKČNÍ PLÁN ENERGETIKY
Jsou dokumenty, které definují přístup k řešení energetického hospodářství, stanovují základní parametry a požadavky na řízení energetického hospodářství, stanovují energetické cíle a metody jak jich dosáhnout včetně identifikace a realizace úsporných opatření.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ PROJEKTY
Projekty umožňující snižování energetické náročnosti, podpora pro zavedení en. nezávislých zdrojů

ŘÍZENÍ ENERGETICKÝCH POTŘEB
Návrh optimálního modelu řízení energetických potřeb dle platných legislativ a požadavků.

 

VÝHODY ZAVEDENÍ SYSTÉMU ENMS

  • Po zavedení systému energetického managementu je možné získat certifikát ISO 50001.
  • Zavedení systému EnMS šetří investiční náklady, neboť jeho zavedení plně nahrazuje povinnost pořizovat energetické audity

 

Aktuálně

Chotětov
09.10.2023

Představujeme Vám projekt výstavby rodinných domů v samém centru Městyse Chotětov, jen 11 km JZ od Mladé Boleslavi, 6 km SZ od Benátek nad Jizerou a cca 35 km SV od Prahy.


Pokračovat ve čtení