Zelené stavění

Společnost Bydlení komplet jde s dobou a při výstavbách nemovitostí využívá moderních technologií a nebo pro výstavbu netradiční kvalitní materiály.

Vize a udržitelnost – Náš plán pro příštích 5 let

Naše strategie pro snížení uhlíkové sopy a podporu ekologického stavitelství

V Bydlení komplet s.r.o. jsme si vědomi důležitosti udržitelného rozvoje a chceme být lídry v oblasti zeleného stavitelství.
Náš pětiletý plán zahrnuje:

 • Výpočet uhlíkové stopy (povinnost od nového roku)
  ​Uhlíková stopa se používá k posouzení ekologického dopadu stavebních materiálů. Tato stopa zahrnuje emise skleníkových plynů uvolňované během celého životního cyklu materiálu.

Příklady Uhlíková stopy u vybraných stavebních materiálů(Zdroj: www.envimat.cz)

Stavební materiál
Uhlíková stopa (kg CO2 ekv./kg)
Plná pálená cihla
0,23862
Cement
0,76122
Hlína
0,00293
OSB deska
0,48132
sádrokarton
0,35429
Pěnový polystyren EPS
4,2121
 • Aplikace recyklovaných materiálů (zelená firma)
  Inovativní využití recyklovaných materiálů při stavebních projektech. Snaha o minimalizaci environmentálního dopadu a podporu udržitelného stavebnictví.
   
 • Sdílená energie v daných lokacích
  Efektivní využívání energetických zdrojů na konkrétních lokalitách a sdílení energie mezi objekty. Cílem je snížit spotřebu a podporovat ekologičtější energetické modely.
   
 • Chytré bydlení
  Moderní přístup k řízení budov a infrastruktury pomocí softwaru. Zlepšení efektivity, energetické účinnosti a pohodlí uživatelů prostřednictvím softwarového řízení. Monitorování a automatizace systémů pro regulaci osvětlení, vytápění, ventilaci a dalších provozních prvků, což přispívá ke snižování nákladů a udržitelnějšímu provozu budov.
   
 • Projekty, které jsou ohleduplné životnímu prostředí
  Realizace stavebních projektů s důrazem na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Zaměření na ekologické materiály, energetickou účinnost a zachování biodiverzity v daném regionu.
   
 • Zpracování postupů pro šetrnější stavění nemovitostí
  Vypracování a implementace postupů a standardů, které podporují šetrné a udržitelné metody při stavbě nemovitostí. Zahrnuje například optimalizaci stavebních procesů, snižování emisí a energetickou účinnost.

Konkrétní cíle a plánované kroky v oblasti udržitelného rozvoje budou průběžně aktualizovány a komunikovány veřejnosti a partnerům.

Aktuálně

Chotětov
09.10.2023

Představujeme Vám projekt výstavby rodinných domů v samém centru Městyse Chotětov, jen 11 km JZ od Mladé Boleslavi, 6 km SZ od Benátek nad Jizerou a cca 35 km SV od Prahy.


Pokračovat ve čtení